maanantai 28. elokuuta 2017

Simply The Story Guatemalassa - Osa 2

STS, Simply TheStory, eli Vain Kertomus-järjestö on kehittänyt menetelmän jolla voidaan opettaa Raamattua ihmisille jotka eivät osaa lukea, joiden lukutaito on heikko tai jotka mieluummin oppivat muulla tavalla kuin lukemisen kautta.

Aamupala keskustelua ja suunnittelua, kuvassa minä (oikealla), Ami (keskellä) ja Angelica (vasemmalla).
Itselleni, joka tulen maasta ja kulttuurista jossa lukumisaste on hyvin korkea ja sitä kunnioitetaan paljon, sekä lisäksi nautin lukemisesta, tämä on ollut haaste. Samalla Jumala on herättänyt valtavan kutsun tätä menetelmää kohtaan. Onhan Ecuador ja koko Latinalainen Amerikka täynnä lukutaidottomia, heikosti lukevia ja valtavia määriä ihmisiä jotka eivät tahdo lukea vaan pitävät parempana jotain muuta tapaa oppia ja opiskella.

Minä kerron tarinaa, ei Raamatusta vaan kuvausta, eli lyhyttä tarinaa jolla ihmisille selkeytetään koulutuksessa STS-menetelmää.
STS on henkilökohtaisesti minulle rukousvastaus alkuperäiskansojen kanssa tehtävään työhön. Mutta se on hyvä työväline kehitysmaihin maaseudulla asuvien kanssa tehtävään työhön ja myös kaupunkien syrjäalueilla tehtävään työhön. USAlaisten tilastojen mukaan yli 80% heidän asukkaistaa on joko lukutaidottomia, heikosti lukevia tai ihmisiä jotka oppivat mielluummin muulla tavalla kuin lukemalla. Miten suuri tämä luku onkaan Ecuadorissa? Tai koko Latinalaisessa Amerikassa?

Osallistujia ja kouluttajia Guatemalan STS-peruskurssin ensimmäiseltä viikonlopulta.
Guatemalan koulutukseen kuului kaksi viikonloppua kestävä peruskoulutus ja viiden päivän pituinen jatkokoulutus. Peruskoulutuksessa sain olla mukana kouluttajana. Oli todella haastavaa opetella kaikki tarvittava materiaali ulkoa. Muistilappuja tai mitään apuja ei saanut olla. Kaikki piti olla riippumatonta paperista ja musteesta. Lisäksi jatkokoulutuksessa kerroin kaikille kurssinosallistujille ja opettajille Raamatun kertomuksen ja tein heille STS-mallin mukaisesti syventävät kysymykset ja johdin keskustelua. Jonka jälkeen kaikki tekemäni arvosteltiin ja käytiin läpi paikkapaikalta.

Luis kertoo STS-tarinaa perhosesta peruskurssin osaanottajille.
Henkilökohtaisesti suuri haasteeni on ollut koko elämäni ajan etten opi asioita ulkoa. Koulussa opettaja uhkaili että jäisin luokalleni kun en millään oppinut Isä Meidän rukousta. Vuosien ajan olen rukoillut että Jumala auttaisi minua oppimaan Raamatunkohtia ulkoa. Jumalalla on aikamoinen huumorintaju ja Guatemalassa olon aikana olen opiskellut Raamatunpaikkoja ulkoa oikein olan takaa, tosin vähän eri tavalla kuin ajattelin niitä oppivani. Toiveeni oli tietenkin että ne jotenkin itsestään tarttuisivat aivoihini yhden lukukerran jälkeen.

Bryan (peruskurssin ja jatkokurssin johtaja) kertoo STS-tarinaa ja antaa ohjeita miten tulemme toimimaan pienryhmissä.
Varsinainen loppukoe oli toisena viikonloppuna kun kerroin Johanneksen evankeliumista tarinan sokeasta miehestä ja johdin sitten paikalla olevat peruskurssilaiset sekä jatkokurssilaiset ja opettajat keskustelemaan tarinasta ja tein heille syventäviä kysymyksiä.

Angelinan (ensimmäinen oikealta) pienryhmä johon kuului myös Edwin Hondurasista (toinen oikealta) ja Mauricio (toinen vasemmalta), myöskin Hondurasista. Hondurasilaiset kävivät kanssamme myös jatkokoulutuksen.
Kokonaan tarina ja kysymykset kestivät melkein tunnin. Ihmeellisintä kaikessa oli, että tunsin selkeästi että Jumala kutsui minua kertomaan tarinan ja itse vapaaehtoisesti pyysin että saisin sen tehdä. Tarinan jälkeisessä keskustelussa kaksi ihmistä kertoi kyyneleet silmissään miten tarina oli heitä koskettanut ja pitivät oman todistuksensa siitä miten Jumala oli heidät vapauttanut omista tilanteistaan.

Jatkokoulutuksen ensimmäinen päivä. Kerroimme omasta elämästämme ja siitä miten Jumala kutsui meidät STSn työhön.
Myöhemmin myös Rosy, yksi jatkokurssilaisista ja huonekaverini, kertoi että tämä Raamatunpaikka oli hänelle henkilökohtaisesti lupaus jonka Jumala oli tehnyt, kun hän oli kahdeksanvuotiaana taistellut syövän kanssa. Hän oli silloin tukeutunut Jumalan lupaukseen vapauttaa hänet syövästä ja parantumisensa jälkeen, kun hänen toinen jalkansa jäi toista lyhyemmäksi, lupaukseen siitä että kaikella oli merkitystä. Tämäkin oli tapahtunut jotta Jumalan työt kirkastuivat Rosyn elämässä ja itse sain olla todistamassa tämän lupauksen täyttöön panoa. Rosy elää elämäänsä joka päivä Jumalan valtakunnan ja Hänen töidensä kunniaksi.

Aamullista ylistystä STS-jatkokoulutuksessa. Kuvassa Edwin (ensimmäinen vasemmalta), Orbin (mam-kansaan kuuluva guatemalainen nuori mies), Mauricio (seisoo oikealla vaaleanpunaisessa paidassa), Angelina (toinen oikealta) ja Rosy (oikealla etummaisena).
Oli suuri etuoikeus saada olla osallisena Jumalan toimintaa ja kertoa Hänen sanaansa muille ja nähdä miten se toimi ihmisten elämässä. Oli myös etuoikeus saada tulla ravituksi Jumalan sanalla ja antaa Hänen toimia minun omassa elämässäni.
 
Mam-kansaan kuuluva pastori, Abel, kuuntelee kun jatkokurssilaiset käyvät läpi hänen esittämäänsä Raamatun kertomusta ja kritisoivat hänen tapaansa käyttää STS-menetelmää.
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija”

Heprealaisille 4:12

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti