maanantai 9. huhtikuuta 2018

Koe Jumalan voitelu elämässäsiVanhassa Testamentissa oli kolmen tyyppisiä ihmisiä jotka voideltiin: kuninkaat, papit ja profeetat.

Pyhän Hengen työn kautta meissä, me olemme kaikki voideltuja. Me olemme saaneet kuninkaallisen, papillisen ja profeetallisen voitelun elämäämme.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Kuninkaallinen voitelu


Sinulla on kuninkaallinen voitelu syntiä, pahuutta ja koettelemuksia vastaan.

Hiskia oli voideltu kuningas. Kuninkaan kuului johtaa ihmisiä heidän vaikeuksissaan ja taisteluissaan.

Hiskia oli hyvä kuningas. Hän teki sitä mikä oli oikein Herran silmissä. Hän kokosi kaupungin päämiehet ja kunnosti temppelin ja yhdessä he puhdistivat Herran temppelin ja viettivät pääsiäistä.

Hiskia kutsui koko Israelin ja anoi heitä.


7 Älkää olko niinkuin teidän isänne ja veljenne, jotka olivat uskottomat Herralle, isiensä Jumalalle, niin että hän antoi teidät häviön omiksi, niinkuin te itse näette.
8 Älkää siis olko niskureita niinkuin teidän isänne; ojentakaa kätenne Herralle ja tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on pyhittänyt ikuisiksi ajoiksi, ja palvelkaa Herraa, teidän Jumalaanne, että hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois.
9 Sillä jos te palajatte Herran tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Sillä Herra, teidän Jumalanne, on armollinen ja laupias, eikä hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te palajatte hänen tykönsä."
2 Aikakirja 30:7-9

Raniero Cantalmessan mukaan kuninkaallinen voitelu tarkoittaa että Pyhä Henki kannustaa Jeesusta ja koko kristikuntaa taistelussa Saatanaa vastaan.

Meillä kaikilla on kuninkaallinen voitelu. Pyhä Henki kannustaa meitä kaikkia meidän taistelussamme kiusauksia, syntiä ja pahuutta vastaan.

Sinä voit pyytää apua Pyhältä Hengeltä kun joudut kiusaukseen. Ja voit tietää että Hän tulee rinnallesi ja antaa sinulle voiman päästä kiusauksesta.Papillinen voitelu


Sinulla on papillinen voitelu rukoilla ja ylistää.

Vanhassa Testamentissa papit voideltiin jotta he voisivat toimia Jumalan ja ihmisten välittäjinä.

He uhrasivat härkiä, lampaita, vuohia ja niin edelleen. Papit vihmoivat veren alttarille. He teurastivat ja uhrasivat eläimet ihmisten syntien puolesta.


23 Senjälkeen he toivat syntiuhrikauriit kuninkaan ja seurakunnan eteen, ja nämä laskivat kätensä niiden päälle.
24 Ja papit teurastivat ne ja uhrasivat niiden veren syntiuhrina alttarilla, toimittaen koko Israelille sovituksen; sillä kuningas oli käskenyt uhrata polttouhrin ja syntiuhrin koko Israelin puolesta.
2 Aikakirja 29:23-24

Jeesus täytti papillisen voitelun kun hän kuoli Jumalan karitsana jonka veri vuodatettiin meidän syntiemme puolesta. Tämä oli ainutlaatuinen ja lopullinen uhri syntien puolesta.

Koko kristikunta jakaa Jeesuksen papillisen voitelun.


9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
1 Pietarin 2:9 

Pyhä Henki kannustaa Jeesusta ja Hänen ruumistaan, kristillistä kirkkoa, rukoilemaan. Rukouksessa sinulla on papillinen tehtävä esirukoilijana ihmisten puolesta Jumalan edessä.Profeetallinen voitelu


Sinulla on profeetallinen voitelu voidaksesi julistaa hyviä uutisia Jeesuksesta.


25 Ja hän asetti leeviläiset Herran temppeliin, kymbaalit, harput ja kanteleet käsissä, niinkuin Daavid ja kuninkaan näkijä Gaad ja profeetta Naatan olivat käskeneet; sillä käsky oli Herran antama hänen profeettainsa kautta.
2 Aikakirja 29:25

Vanhan Testamentin aikana profeetat oli voideltu puhumaan Jumalan sanaa ja kertomaan Hänen käskynsä.

Pyhä Henki voiteli Jeesuksen Hänen kasteellaan jotta Hän kertoisi hyvää sanomaa köyhille.

Tämä sama Pyhä Henki voitelee sinut julistamaan Hänen sanomaansa tänään. Sinulla on tämä profeetallinen voitelu.

Kristikunta on Jumalan edustaja maailmassa jonka tehtävä on kertoa hyviä uutisia Jeesuksesta. Joka kerta kun kerrot Jeesuksesta ystävällesi tai tuot Jumalan sanoman heidän elämäänsä toteutat tätä kutsumusta.
Jumala, auta minua tänään taistelussani syntiä vastaan. Johdata minua, ei kiusaaukseen, vaan päästä minut pahasta. Auta minua täyttämään kuninkaallinen voiteluni taistelussa pahaa ja syntiä vastaan.
Auta minua myös minun papillisessa voitelussani rukoilla ja ylistää. Auta minua olemaan uskollisempi rukouksessani toisten puolesta.
Auta minua meidän profeetallisessa voitelussamme. Auta minua tuomaan hyviä uutisia köyhille, sitomaan särkyneet sydämet, julistamaan vapautta vangituille ja niille jotka surevat tai ovat epätoivoisia. Tuo Pyhän Hengen ilo meidän elämiimme.
Aamen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti