torstai 12. lokakuuta 2017

Kylvätkö Vetten Vierille?

Onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille. Jes. 32:20

Onko Jumala kiinnostunut meidän työstämme?


Monet ihmiset kokevat että Jumalalla ja työelämällä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Työelämän vaatimukset armottomuudesta ja kilpailuttaminen nähdään kristillisen rakkauden ja myötätunnon vastustajina.


On totta että Raamattu ei hyväksy työtä, joka on epärehellistä tai joka suoraan tai välillisesti aiheuttaa jotakin vahinkoa toisille. Työ on hyvää, kun se hyödyttää toisia ja sen tekijä voi säilyttää hyvän omantunnon.

Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.
Efesolaisille 4:28
Raamattu myös osoittaa, että työllä on ylevä tarkoitus – ei niinkään se, että toteuttaa itseään, vaan se, että ansaitsee toimeentulon itselleen ja perheelleen. Ansiotyöstä nauttiminen ei ole väärin, mutta työn ei pitäisi olla itsetarkoitus.

Nykyaikana on yhä helpompaa saada työnsä näkyville. Internet, blogit, twitter, facebook ja kaikki vastaavat tarjoavat siihen helpon mahdollisuuden.


On kuitenkin työkenttiä joita ei helppo selittää tai ymmärtää internetin äärellä. Niitä ei välttämättä ymmärrä edes vierellä seistessä.


"Älä murehdi sitä, missä työtäsi teet. Älä murehdi sitä, näkyykö työsi vai ei. Älä murehdi sitä, osataanko nimeäsi yhdistää siihen. Ehkä et koskaan saa nähdä vaivannakösi hedelmää. sinä teet työtä ikuisuutta varten. Jos et näe tuloksia täällä työpäivän helteessä, viileä ilta kuitenkin lähestyy, ja silloin saat levätä työstäsi ja sen palkka seuraa sinua. Tee siis velvollisuutesi ja luota Jumalaan, joka antaa kylvösiemenellesi varren, sellaisen kuin tahtoo."

Alexander Maclaren


Jostain syystä Jumala kutsuu meidät tekemään tällaista järjettömälle näyttävää työtä. Työtä jossa ei tunnu syntyvän tuloksia, joka ei näytä antavan mitään.Silloin meidän tulee muistaa että kylvämme vetten vierille. Jonakin päivänä tulva nousee ja peltomme hedelmöittyy. Tai vesi kantaa työmme tuloksen mukanaan emmekä edes tiedä kenen edestä sita teimme.Kuka nauttii nyt työmme tuloksesta.

Tärkeintä on luottaa että Jumalalla on suunnitelma, meidän työmme ei ole koskaan turhaa jos se tehdään Häntä varten.

Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt; hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
5 Moos 28:8

Onko Jumala sinun työpaikkasi Jumala?


Jumala joka loi maailman ja ylläpitää sitä on myös työpaikan Jumala. Jos kristillinen usko ei ole merkityksellistä työpaikalla, se ei ole lainkaan merkityksellistä.


Mihin tahansa työhön sinut on kutsuttu, se luultavasti vie suuren osa elämästäsi ja ajastasi. Työ on tärkeä osa Jumalan luomatyötä. Se on osa sitä mitä sinut on luotu tekemään ja tulee olemaan myös osa sitä mitä tulet tekemään taivaassa. 

Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
Efesolaisille 6: 5-8


Työllä on itseisarvo, sen ekonomisen, rahallisesti määriteltävän arvon, lisäksi. 


Jumala antoi meille kyvyn nauttia työstä jonka me koemme merkittäväksi. Ihminen nauttii työstään, koska siinä hän saa täyttää itseilmaisun tarvetta ja työskennellä yhdessä rakastamansa Jumalan kanssa. Alunperin Jumala loi työn siunaukseksi meille, mielekkääksi elämän suolaksi. Sen on tarkoitus olla yksi monista inhimillisen mielihyvän lähteistä ja keinoista ylistää Jumalaa oman käden työn kautta.


Työ on yksi niistä tavoista millä me ihmiset matkimme Jumalaa. Meidät on tehty Jumalan kuvaksi. Joten samoin kuin Jumala tekee työtä, meidätkin on tehty tekemään työtä. Kuten Jumala loi maailmaan, meidät on luotu luomaan. Kutsu, ja käsky, tehdä työtä oli olemassa jo ennen syntiinlankeemusta.

Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

1 Moos 2:15


Kuuluuko työ kristilliseen elämään?


Päinvastoin kuin aikansa hellenistifilosofit Paavali ei opettanut rehellistä työntekoa vastaan, vaan hän näki raskaankin työn tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä ihmisille. Hänen mukaansa oikeaan kristilliseen elämään kuuluu elannon hankkiminen työllä, ja edelleen mikäli mahdollista toisten auttaminen työn tuloksilla.


Paavali ei puutu kirjeissään työn ulkoiseen muotoon tai sen lopputuloksen reaaliseen arvoon, vaan työn henkisiin arvoihin. Työn sisältö on toisarvoinen, jos työ siitä huolimatta palvelee alkuperäistä tarkoitustaan. Ja työn alkuperäinen tarkoitushan täyttyy, jos ihminen kokee työn merkitykselliseksi rakastamalleen Herralle. Työn siunauksen salaisuus on siis siinä, kenelle syvällä sydämessä koemme työmme tekevämme.

Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,

Kolossalaisille 3:23

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti